logo

.

Historia

 

KALENDARIUM

I GIMNAZJUM I LICEUM IM. JANA DŁUGOSZA

W NOWYM SĄCZU

 

7 VII 1817 – decyzja Guberni Galicji o powołaniu do życia sześcioklasowego Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum w  Nowym Sączu

4 XI  1818 – otwarcie gimnazjum przy ul. Pijarskiej w Nowym Sączu

1838 – przekazanie szkoły oo. Jezuitom

1848 -  przejście szkoły pod zarząd świecki

1855 – przeprowadzka do gmachu kolegium jezuickiego przy ul. Piotra Skargi

1867 – zorganizowanie pełnego ośmioklasowego gimnazjum; pierwszy egzamin dojrzałości

1868 – przejście pod nadzór Cesarsko-Królewskiej Rady Szkolnej Krajowej

1870 – założenie bursy im. Tadeusza Kościuszki

1894 – pożar Nowego Sącza; wznowienie nauki w budynku przy ul. Jana Długosza 5

1911 – powstanie drużyny harcerskiej „Czarna Jedynka”

1912 – 1918 – liczny udział uczniów i nauczycieli I Gimnazjum w tajnej działalności patriotycznej i walkach wyzwoleńczych

11 XI 1918 – 100-lecie szkoły; manifestacyjne odsłonięcie wizerunku Orła Białego nad bramą szkoły

1925 – przyjęcie nazwy Państwowe  Gimnazjum I im. Jana Długosza  w Nowym Sączu

1933– reforma szkolna tzw. jędrzejewiczowska – wprowadzenie dwustopniowej szkoły średniej ogólnokształcącej

1939 - 1945 – II wojna światowa; zamknięcie I Gimnazjum i Liceum przez okupanta -  budynek szkoły  przeznaczony dla szkoły policyjnej; tajne nauczanie   

1945 – wznowienie nauki w różnych lokalach zastępczych

1946 – regularna nauka we własnym budynku

1948 – utworzenie czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza

1952 – 1957 – liceum podległe Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, wprowadzenie koedukacji

1957 – powrót do dawnej nazwy i męskiego typu szkoły

1964 – ponowne wprowadzenie koedukacji

1965 –  uznanie szkoły za jedną z pięciu w woj. krakowskim tzw. szkół wiodących

1968 – uroczyste obchody 150-lecia szkoły, wydanie publikacji I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818-1968 autorstwa Antoniego Sitka, Złota  Odznaka „Zasłużony dla  Rozwoju  Ziemi Sądeckiej” dla szkoły

1969 – wprowadzenie profili kształcenia

1972 – remont generalny budynku, założenie centralnego ogrzewania

1973 – uznanie szkoły przez Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych za wzorową w pierwszym etapie wdrażania nowoczesnego systemu dydaktyczno – wychowawczego

1974 – powstanie hymnu szkoły (słowa – Urszula Adamek, muzyka –  Józef Pach)

1975 – Tomasz Podgórski pierwszym laureatem etapu centralnego olimpiady (Olimpiady Historycznej)

1976 – powstanie drużyny ZHP „Sekator” (Szalenie Ekskluzywny Klub Amatorów Turystyki oraz Rekreacji, z inicjatywy Aleksandra Żarnowskiego))

1978 – nadanie szkole przez Wojewódzką Radę Narodową Złotej Odznaki „Za zasługi dla Województwa  Nowosądeckiego”

1979 – oddanie do użytku sali gimnastycznej

1983 – wizyta Ministra Oświaty i Wychowania prof. Bolesława Farona ( absolwenta I LO z 1954r.); pierwszy rajd szkolny „Szlakami miejsc pamięci narodowej”

1985 – udekorowanie sztandaru szkoły Honorową Odznaką ZBOWiD;  odsłonięcie w hallu szkoły popiersia patrona szkoły ks. Jana Długosza

1986 – przyjęcie szkoły do Klubu UNESCO; 

1987 – udział przedstawicieli I LO w zjeździe szkół o 100-letniej tradycji

1988 – uroczyste obchody 170-lecia szkoły; wydanie publikacji Między jubileuszami 1968-1988 autorstwa Michaliny Wójcik

1990 – powrót do szkoły religii

1992 -  przystąpienie szkoły do Ogólnopolskiego „Klubu Najstarszych Szkół w Polsce”; udział w uroczystościach 700-lecia Nowego Sącza

4-15 V1993 – ogólnopolski strajk nauczycieli ( matury przesunięte o tydzień)

1995 – przystąpienie szkoły do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych

1996 -  przystąpienie szkoły do Sądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie

1997 – I LO jako jedyna sądecka szkoła została sklasyfikowana w rankingu Polskiego Komitetu ds. UNESCO (na pozycji 14); I miejsce w „Rankingu Liceów Województwa Nowosądeckiego” 

1998 - uroczyste obchody 180-lecia szkoły pod patronatem Wicemarszałka Senatu RP Andrzeja Chronowskiego i Wojewody Nowosądeckiego Lucjana Tabaki; I miejsce w „Rankingu Liceów Województwa Nowosądeckiego”; wydanie publikacji Mój Długosz autorstwa Jacka Tomasika

1999 – reforma edukacji – szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących (Gimnazjum nr 1 oraz I Liceum); w gimnazjum -  powrót do mundurków; szkoła zostaje ponownie sklasyfikowana w rankingu Polskiego Komitetu ds. UNESCO (na pozycji 11) 

2002 – powołanie do życia Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu

2003 – Jubileusz 185-lecia szkoły; II wydanie publikacji Mój Długosz autorstwa Jacka Tomasika

2004 -  rozpoczęcie realizacji programu międzynarodowych wymian młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z krajów Unii Europejskiej „Comenius”; przyznanie szkole honorowego tytułu „Szkoły otwartej na Unię Europejską”

2005 – zdobycie przez chór szkolny „Scherzo” Grand Prix na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” (dyr. Andrzej Citak)

2008 – Jubileusz 190-lecia szkoły; wydanie  publikacji „ Jedynki alfabet własny” pod red. Katarzyny Krupy i Marii Olszowskiej; wizyta w szkole gen. Franciszka Gągora – Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (absolwenta z 1969 r.) oraz abp – Juliusza Janusza – nuncjusza apostolskiego na Węgrzech (absolwenta z 1961 r.); odsłonięcie tablicy upamiętniającej Zygmunta Piotrowskiego – działacza PPS, posła na Sejm II RP, zamordowanego w Katyniu (absolwenta z 1910 r.); wyróżnienie „Złote Jabłko Sądeckie” dla szkoły

2010 – zajęcie przez uczniów  5 miejsca w międzynarodowym konkursie „The euro: What does it mean to us?” zorganizowanym przez Komisję Europejską w Brukseli; remont kapitalny szkoły

2011 -  Jubileuszowy XXXV Festiwal Młodych Talentów pod  patronatem  Ministra  Kultury i Dziedzictwa                  Narodowego Bogdana Zdrojewskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy; wydanie publikacji „Nie chowaj się za szafą, wyjdź spod łóżka kolego…”, czyli o 35 Festiwalach Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym  Sączu autorstwa Barbary  Porzucek  i  Jakuba Bulzaka; udział szkoły w programie „ Zachować pamięć” pod auspicjami   Ministerstw Edukacji Polski  i  Izraela –  wymiana młodzieży z obu krajów (szkoła partnerska I LO –  Mevoot Hanegev z Shoval)

2012 – Jubileusz 25-lecia Chóru „Scherzo”

2013 – przyznanie szkole przez Radę Miasta Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”; wybranie szkoły (jako pierwszej w Nowym Sączu)  do udziału w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”; Złoty Kamerton dla Chóru „Scherzo” na XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a  Cappella Dzieci i Młodzieży;

2014 – zdobycie tytułu Szkoły Przyjaznej Rodzinie; przystąpienie szkoły do Unii Miejsc Długoszowych

2015 – uroczyste obchody 600-lecia urodzin patrona szkoły ks. Jana Długosza; I Orszak Jana Długosza (z  inicjatywy Jacka Tomasika i Michała Zacłony)

2016 – rozpoczęcie realizacji projektu „Edukacja bez Granic – Demokracja i Innowacje Społeczne” w ramach programu Erasmus +; II Orszak Jana Długosza

2017 – rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu; objęcie honorowego patronatu nad obchodami 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im.  Jana Długosza w Nowym Sączu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę i Małżonkę Prezydenta Agatę  Kornhauser-Dudę; III Orszak Jana Długosza; zmiana nazwy szkoły na I  Liceum Ogólnokształcące z  Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu

2018 – cykliczne spotkania z wybitnymi absolwentami szkoły; jubileuszowe zawody sportowe dla uczniów i absolwentów; 2 marca - wizyta w szkole  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy wraz  z małżonką  Agatą Kornhauser-Dudą; Jubileuszowa Gala Festiwalu Młodych Talentów z udziałem absolwentów;  IV Orszak Jana Długosza; wydanie publikacji „W mieście Nowym Sączu, na Długosza, przy Plantach…”  I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym  Sączu 1818-2018 pod red. Jakuba Bulzaka; zasadzenie na Plantach Dębu Niepodległości podarowanego szkole przez Prezydenta RP; udział w ponownym uroczystym pochówku w Nowym Sączu gen. Bronisława Pierackiego (absolwenta  z 1914 r.)

3 XI 2018 – główne obchody Jubileuszu 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu; poświęcenie nowego sztandaru szkoły

 

Uczniowie w szkole

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem