logo

.

MGLPZ

Młodzieżowa Grupa Liderów Promocji Zdrowia

W 1996r. I Liceum Ogólnokształcące im. J Długosza w Nowym Sączu razem z innymi szkołami sądeckimi przystąpiło do Sądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie.

W szkole kierowanej przez Pana Dyrektora Aleksandra Rybskiego powstała Grupa Liderów Promocji Zdrowia, do której należeli chętni uczniowie. Celem pracy grupy była promocja zdrowia w środowisku szkolnym, poza szkolnym oraz szerzenie kultury zdrowotnej wśród młodych ludzi.

Pierwsze kroki i pracę z grupą młodych ludzi stawiała Pani mgr Krystyna Kotarba. Towarzyszyło jej mocne wsparcie ze strony Pani Wicedyrektor Wandy Szkarłat, która Szkole Promującej Zdrowie poświęciła cenny czas i oddała swoje serce. W dn. 26-28.11.2003r. podczas III Krajowej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Sali Sejmu Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Ustroniu Pani Dyrektor wygłosiła referat nt. „Wdrażania programów edukacyjnych i prozdrowotnych do integralnego rozwoju uczniów”. W prezentacji ukazała programy edukacyjne, prozdrowotne i ich wpływ na integralny rozwój ucznia. Dzięki jej staraniom w 2004 r. szkoła otrzymała Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Młodzieżowi liderzy podejmowali się wówczas wielu ciekawych działań, przynoszących szkole i środowisku korzyści wychowawcze i prozdrowotne. Wśród działań znajdowały się m.in. spektakle profilaktyczne, prelekcje, spotkania z lekarzem, dietetykiem. Organizowano akcje charytatywne, zbiórki darów i żywności dla potrzebujących, a także organizowano warsztaty tematyczne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Uczniowie brali udział konkursach tematycznych, sprzedawali kartki świąteczne, współpracowali z Centrum Wolontariatu, Domem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka, Óśrodkiem Adopcyjnym i Pogotowiem Opiekuńczym w Nowym Sączu.

Od 2004r. opiekunem młodzieżowych liderów promocji zdrowia jest Pani mgr Maria Stefańska, która koordynuje pracę wśród liderów z Gimnazjum i Liceum Nr 1. Z każdym rokiem grupa staje się liczniejsza. Coraz więcej młodych ludzi pragnie bezinteresownie pomagać innym. Będąc w grupie liderów - poprzez różnorodność podejmowanych działań - odnajdują siebie, uczą się odpowiedzialności, starają się wybierać właściwą hierarchię wartości oraz kierują się zasadami cywilizacji miłości.

Oprócz pomocy innym, ogólnopolskich i lokalnych akcji charytatywnych, scenek i warsztatów tematycznych, konkursów i obchodów ważnych dni w promocji zdrowia – liderzy mają możliwość wyjazdów na specjalistyczne szkolenia i wymiany doświadczeń z liderami z innych szkół.

Uczniowie w szkole

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem